Rabita har følgende faste aktiviteter

26.12.2018 av Djamel Selhi

Rabita har forskjellige aktiviteter, noen er faste andre er ikke. Her er oppsummering av de viktigste aktivitetene i RabitaHelgeskole

Helgeskolen er rettet for barn og ungdom fra 6 til 16 år. Her lærer elevene det arabiske alfabetet og mye mer. For mer informasjon se egen side til Rabita-skole

 

Koransirkler

Koransirklene finner sted hver søndag hele året (unntatt felles ferier). Barn og unge lærer å lese Koranen, både fra Koranen og utenatt. De lærer også flere emner innen islam.

 

Aktiviteter rettet for de unge

For utfyllende informasjon om disse aktivitetene se NUM egen hjemmeside

 

Aktiviteter rettet for damer

Damer i Rabita deltar som regel i de fleste aktivitetene som finner sted i Rabita, men de kjører også noen egne aktiviteter. Blant annet arrangerer de tajweed-sirkler, sosiale møter og noen turer ut i naturen.

 

De daglige bønnene:

Hver dag, syv dager i uken arrangerer Rabita de fem daglige bønnene i felleskapet. For tidspunkt for disse bønnene se egen tabell. Bortsatt fra dhuhr bønnen starter jama noen få minutter etter at tiden har kommet inn.

 

Fredagsbønnen

Fredagsbønnen pleier å starte til en fast tid. Om vinteren er tiden kl 13.00, mens om sommeren er det satt til kl 15. En kort priode mellom disse to tidene starter bønnen kl 14 (gjelder oktober og mars). For detaljer se egen tabell. 

Norsk tale starter 15 minutter før den oppgitte tiden.

 

Id og ramadan

Både id-bønn og id-feiring arrangeres av Rabita to ganger i året. Eget program for bønnen sendes ut god tid før id-dagen.

 

Ummakonferansen

En konferanse som arrangeres av Rabitas unge og rettet først og fremst for de unge også. De pleier å invitere dyktige gjester fra inn- og utlandet.

 

Lundeleier

Rabitas ungdom pleier å leie Lundeleier en gang hver sommer. De opplever to tre uforglemmelige dager med underholdning og faglige impulser. 

 

Ummacup

Fotballturnering med mange grupper og lag som samler seg og spiller sammen om Cuppen. Mye morro og en sportslig turnering for de som liker ball og sosial aktivitet.

 

En uke med Koranen

Hvert år, rundt påsketiden, arrangerer Rabita en uke viet for selve Koranen. Både lesing og forklaring blir vektlagt. Gjester fra inn- og utland deltar i denne aktiviteten.

 

Studiesirkler

Det finnes forskjellige studiesirkler som er tilpasset de forskjellige nivåer. Stort sett skal alle som ønsker det kunne være med på en eller annen studiesirkel. Temaet handler selvsagt om emner innen islam.

 

Kalligrafikurs

Hver måned arrangeres det kalligrafi og vafler i Rabita. Det pleier å være første søndag i hver måned. I tillegg arrangeres det to kalligrafi-kurs i året hvor en kjent kalligraf kommer på besøk og underviser elevene.

Påmelding er påkrevd.
Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Det Islamske Forbundet - Rabita
Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design