Dialogseminar om antisemittisme og islamofobi

13.10.2021 av Det Islamske Forbundet

Rabita arrangerer et dialogseminar sammen med Minotenk om antisemittisme og islamofobi torsdag 21. oktober kl 17:00Vi i Rabita har gleden av å invitere deg til årets religionsseminar 21. oktober kl. 17.00 i Rabita, 4.etg.

 

Det vil være paneldiskusjoner rundt 3 forskjellige temaer.

 

1. Hvordan rammet pandemien oss som trossamfunn.

 

2. Religiøst liv i et sekulært Norge

 

3. Hatprat, polarisering og utenforskap - Hvordan jobbe mot muslimhat og antisemittisme?

 

Målet med prosjektet er å motarbeide og forebygge muslimfiendtlige holdninger, samt fremme gjensidig forståelse og respekt for hverandre.

Det er stort behov for mer kunnskap om identitet, tilhørighet og fordommer.

Forskning viser at tilhørighet og inkludering styrkes ved å jobbe sammen mot felles mål, det bryter også ned fordommer og gjør samholdet sterkere.

Derfor har vi satt fokus på hvordan vi fra ulike trossamfunn og livssyn har felles utfordringer og erfaringer, som vi kan bygge videre på.

 

Seminaret blir holdt i samarbeid med Minotenk. Seminaret er gratis og det blir servering av middag, men vi ber dere om å melde dere på for å sikre plass.

 

For å delta, meld dere på gjennom linken innen 19. oktober.

https://www.checkin.no/event/36833/dialog-seminar-om-islamofobi-og-antisemittisme
Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Det Islamske Forbundet - Rabita
Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design