Nå åpner Norge og Rabita

29.9.2021 av Marte Nøren

Koronaviruset er fortsatt til stede og vi må ta hensyn til at ikke alle i vårt samfunn er vaksinerte eller beskyttet mot viruset. Vi ber derfor om at alle fortsetter å vise forsiktighet og holde seg hjemme om man er syke, har symptomer, eller er i karantene.Fra kl 16:00 lørdag 25. september kunne vi endelig lette på restriksjonene i Rabita. Vi vil ikke lenger registrere navn og telefonnummer til alle som kommer eller begrense antall besøkende, men vi ber likevel alle om å fortsette å utvise forsiktighet og å ta vaksinen for de som kan.

 

Koronaviruset er fortsatt til stede og vi må ta hensyn til at ikke alle i vårt samfunn er vaksinerte eller beskyttet mot viruset. Vi ber derfor om at alle fortsetter å vise forsiktighet og holde seg hjemme om man er syke, har symptomer, eller er i karantene.

 

 «Endelig går pandemien mot slutten. Dette har vi ventet på lenge», sier Styreleder Mohamed Melioui. «Vi i Rabita har vært utrolig tålmodige, og fulgt regler og råd gjennom hele pandemien. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre kjære medlemmer for alt dere har gjort gjennom pandemien. Vi ber Allah om å beskytte oss og redde menneskeheten fra denne epidemien».

 

Koordinator Hossam Belkilani er også glad for at vi nå kan gjenoppta de vanlige aktivitetene og arrangementene i moskeen, men kommer med en liten advarsel. «Vi står fortsatt i en pandemi, så vi kan ikke garantere at disse frihetene kommer til å vare».

 

Følg med på nettsiden, facebook, og instagram for å få informasjon om hvilke aktiviteter vi arrangerer fremover!
Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Det Islamske Forbundet - Rabita
Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design