Dato: 23.03.2019 : 12:00


Velkommen til et spennende arrangement der fedres hverdag står i sentrum.

"Farskap i Norge" er et arrangement for fedre der de kan ha dialog og dele erfaringer med hverandre og hjelpeapparatet, om temaer som oppdragelse, farskap og forebygging.

Arrangementet er gratis, med servering.

Sted: Rabita, Calmeyers gate 8, 0183 Oslo, 4. etg.
Dato: Lørdag 23.03.2019 kl 12:00 - 16:00


Samlingen er i regi av SaLTo, Rabita Moskeen, EMI, Kirkens Bymisjon PMV og Uteseksjonen


Registrert:28.2.2019 - Sist endret: 01.03.2019 - Sett: 1
Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Rabita - Det Islamske Forbundet
Calmeyers gate 8. 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design