Dato: 10.11.2019 : 14:00


KURS I ARABISK KALLIGRAFI 9. – 10 NOVEMBER

Det Islamske Forbundet har igjen gleden av å invitere gamle og nye elever til kurs i arabisk kalligrafi med Pablo Khalid Casado (www.sacred-lines.com), med diplom fra mesterkalligrafene Hasan Celebi, Ferhat Kurlu og Nuria Garcia Masip innen den osmanske kalligrafitradisjonen.

 

Kurset gir deg mulighet til å bli kjent med prinsippene i arabisk kalligrafi med vekt på skrifttypen thuluth for deg som er ny, eller å utdype kunnskapen for deg som allerede har lært det grunnleggende.

Kursets innhold:
 Introduksjon i tradisjonell undervisningsmetode.
 Introduksjon til preparering og bruk av utstyr
 Introduksjon til arabiske bokstavers form og proporsjoner
 Undervisning i form av gruppeundervsining og personlig oppfølging.

Kurset er åpent for alle, men antall plasser er begrenset.

Tid: 9.- 10. november fra kl. 14.00 – 19.00
Sted: Det Islamske Forbundet (Rabita), Calmeyersgt. 8, Oslo; Møterommet i 3.etg.
Pris: Kurs: Kr. 500,00, Materiell: Kr. 200,00.

Informasjon og påmelding: kalligrafikurs@gmail.com. Påmeldingen blir bekreftet når kursavgift og ev. avgift for materiell er innbetalt til konto 0540.07.58168 eller til Vipps 72390


Velkommen!


Registrert:16.9.2019 - Sist endret: 01.11.2019 - Sett: 1
Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Rabita - Det Islamske Forbundet
Calmeyers gate 8. 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design